عوامل برنامه :


فرهنگ مردم.اراک (چومچا گلین )
تولید سال 1390   مرکز مرکزی

برنامه حکایتهای ماندگار به مراسم آئینی مردم استان مرکزی دارد و با شرح و توضیحی درخصوص ریشه این مراسم به چگونگی برگزاری آنها پرداخته از جمله چمچه گلین یا عروس باران که آئینی بوده برای درخواست باران از درگاه خدا آنهم در فصل زمستان و به هنگام خشکسالی انجام میشده از دیگر مراسم آئینی که در مجموعه حکایتها ی ماندگار عنوان شده مراسم کرده به کوه یا کردعلیست که درخواست هوای گرم و بهبود شرایط سخت سرما در چله¬های زمستان است که با رفتن یک چوپان به کوه انجام می¬شده مراسم رشکی و سی از دیگر آئین در استان مرکزیست رشکی و ماسی در فصل زمستان بویژه در هنگام سختی سرما جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد شادی و شور اجتماعی برای همراهی مردم در رسیدن بهار انجام میشده است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 40%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 60%
 

سایر فرهنگ ها و آداب و رسوم های فرهنگی