عوامل برنامه :


آهنگ ساز : شهاب متقی فرگلستانه
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

در این برنامه که محوریت آن شعر و موسیقی است اشغاری از بزرگان ادب پارسی و نیز شعرای نامدار کرمانشاهی خوانده می شود سپس ترانه یا تصنیفی (با معرفی عوامل پدید آورنده اثر)پخش میگردد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال