عوامل برنامه :

کارگردان : علی یونسی
باوی کورده واری (مراسم آئینی )
تولید سال 1392   مرکز کردستان

در این برنامه به بخشی از آداب و رسوم مردم کردستان به هنگام اعیاد ومراسم دینی چون عید رمضان ،قربان و... می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر فرهنگ ها و آداب و رسوم های فرهنگی