عوامل برنامه :

کارگردان : علی یونسی
کا نیاوی ئه ده ب
تولید سال 1392   مرکز کردستان

این برنامه به بیان زندگی نامه و آثار شاعر بزرگ کرد مامستا پیره میرد می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی