عوامل برنامه :

کارگردان : طالب رماوندی
زندگی درغبار
تولید سال 1392   مرکز ایلام

این برنامه به معضل پدیده بارش گردوغبار درطی ده سال اخیردراستان ایلام می پردازد.درابتدا بامصاحبه ازچندبیمارتنفسی که ازپدیده خاک رنج می برند شروع ودرادامه بامحورقرار دادن زندگی یک زنبوردار،معضلات ومشکلات پیش آمده وشواهدی دال بر گوگردی بودن بارش ها را موردبررسی وحقیقت یابی قرار می دهد. -منشاء ومکان یابی گردوغبارها وعلت بروزآن. -تاثیرات منفی آن برسلامت،اقتصاد،اجتماع وآموزش و... -آشنایی باذرات معلق در هوایااصطلاحا" pm10 وبیماریهای حاصل از آن. -اشاره به اجلاس های چهارجانبه ایران،ترکیه،عربستان،عراق. -پیامدها ومشکلات بوجودآمده از پدیده بارش خاک.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی