عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه آذربان
میگو
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

در این برنامه به اهمیت صید میگو, مشکلات صیادان و قاچاق میگو و اینکه قبل از موعد قانونی در دریا صورت می گیرد و مشکلاتی برای صیادان فراهم می کند را بررسی می کند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر مستند های گزارشی