عوامل برنامه :

کارگردان : محمد جواد حسن شاهی
گلگشت فارس
تولید سال 1391   مرکز فارس

این برنامه به گشت و گذار در شهرستان کازرون می پردازد . بقعه امام زاده کازرون اولین مکان گشت و گذار در شهرستان است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال