عوامل برنامه :

کارگردان : اسماعیل حسین زاده
مدرسه عشق
تولید سال 1391   مرکز فارس

این برنامه با موضوع ارزشهای دفاع مقدس و ویژه بسیجیان تهیه شده است . نام این برنامه از فرموده امام راحل گرفته شده است که فرموده اند : بسیج مدرسه عشق است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های دفاع مقدس