عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
گل غلطان
تولید سال 1391   مرکز سمنان

این مستند در خصوص سنت غلطاندن نوزادان در گلبرگهای گل محمدی مردم شهر امیریه از توابع شهرستان دامغان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های فرهنگی