عوامل برنامه :


فرهنگ مردم.کردستان
تولید سال 1390   مرکز کردستان

دراین برنامه به فرهنگ مردم کردستان پرداخته شده است از جمله به مصرف بعضی از مواد غذایی و آجیلها درهنگام نوروز همچنین بعضی از مراسم خاص مثل عیدانه که فرستادن یک سبد از پشت بام به خانه همسایه است که درون آن میوه تخم مرغ و هدایای دست میگذارند که به عنوان هدیه نوروزی است و از مراسم خاص کردستانیها در نوروز است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 75%
 
خوب 25%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر فرهنگ ها و آداب و رسوم های فرهنگی