عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
پرواز655
تولید سال 1390   مرکز سمنان

اصابت موشک آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های سیاسی