عوامل برنامه :

کارگردان : مینا رهروان
صدای آبادی
تولید سال 1392   مرکز گلستان

معرفی روستای شفتالو باغ شفلی از توابع شهرستان آق قلا در بخش اول معرفی روستا توسط رئیس شورا در بخش دوم گفتگو با یک دامدار در خصوص بیماری های فصل تابستان در بخش سوم گفتگو با شالیکار و آموزش نکات مهم شالیکاری در بخش چهارم گفتگو با باغدار و توصیه های زیتون در بخش پنجم گفتگو با مادر

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های فرهنگی