عوامل برنامه :

کارگردان : مینا رهروان
قرار گوچه سر
تولید سال 1392   مرکز گلستان

این برنامه از بازیهای محلی روستاهای رامیان می باشد . اسم بازی گله چران می باشد که در این بازی چند نفر نقش گوسفند و یک نفر نقش چوپان گله و یک نفر نقش کدخدا را به عهده دارد که با قرار گرفتن چوپان در میدان چراء گوسفندان این بازی شروع می شود که با نقش آفرینی کدخدا و بهانه جویی های چوپان به خواستگاری دختری می روند و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی