عوامل برنامه :

کارگردان : بهروز رشیدی
متلیل خومانی
تولید سال 1392   مرکز ایلام

برنامه ی متلیل خومانی(قصه های محلی) برنامه ای ترکیبی ساده است وبه بیان قصه های محلی استان ایلام می پردازد.در این برنامه آقای حمید یعقوبیان در نقش نویسنده و راوی در هر برنامه یکی از قصه های محلی استان را روایت میکند.البته برخی از این قصه های بصورت مکتوب توسط مخاطبان به واحد صدا ارسال می شود وگوینده برنامه آنرا روایت میکند.صدابردار برنامه آقای نریمان جمشیدی وتهیه کننده بهروز رشیدی است که در فواصل برنامه از موسیقی های محلی کردی برای ساخت برنامه استفاده می کند .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 57%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 42%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی