عوامل برنامه :

کارگردان : مرجان جوادی
دانیشیق
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

میزگردی است که به بررسی محصولاتی که روی آنها مهندسی ژنتیک صورت میگیرد پرداخته و تاثیرات این تغییرات محصولات در سیستم بدن انسان را مورد بررسی قرار داده اند لازم به توضيح است كه اين برنامه در جشنواره علم، فناوري و رسانه رتبه سوم را كسب كرده است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال