عوامل برنامه :

کارگردان : حمید محسنی
دیار کتیبه و کتاب
تولید سال 1391   مرکز همدان

معرفی بناهای تاریخی و باستانی استان همدان برای گردشگرانی که به دیار کتیبه وکتاب (همدان) می آیند. در هر برنامه از طریق گوینده و سفر گزارشگر به منطقه ی گردشگری، بطور مستند آن منطقه برای شنوندگان معرفی می شود . که در این برنامه به معرفی حیقوق نبی(ع) پرداخته که در شهرستان تویسرکان می باشد. گفتنی است حیقوق نبی(ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که در حال حاضر مقبره ایشان زیارتگاه گردشگران می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال