عوامل برنامه :

کارگردان : فیروزه بنی طالبی
گنجینه فرهنگ
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

اشاره به ساخت و تهیه انواع کلاه در شهرکرد از قدیم تا کنون دارد و به معنا و مفهوم هر کلاه با رنگهای مختلف می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال