عوامل برنامه :

کارگردان : سید حسن سیدیان
چیچکلی سوزلر
تولید سال 1387   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه در قسمتهای مختلف برنامه به فولکلورو اشعار عاشقی آذربایجان می پردازد.در این برنامه به" سارا گلین"و شعر عاشق محمود پرداخت شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 100%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی