عوامل برنامه :

کارگردان : سولماز رسولی
جوانه ها
تولید سال 1392   مرکز آبادان

جلوگیری از اسراف به نوجوان ها آموزش داده میشود واینکه اسراف اصلا خوب نیست........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی