عوامل برنامه :

کارگردان : لطیفه دوچی
گشت و گذار
تولید سال 1392   مرکز گلستان

در این برنامه سفری داریم به ترکمن صحرا و از شاعر پرآوازه این دیار مختومقلی فراغی خواهیم شنید مردی فرهیخته که او را پدر شعر ترکمن می نامند . او در سال 1153 هجری شمسی در روستای حاجی قوشان گنبد کاووس به دنیا آمد پدرش دولت محمد آزادی بود . اشعار این شاعر فرهیخته به زبانهای مختلف ترجمه شده است و اشعارش در بین ترکمن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال