عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد
تولید سال 1391   مرکز مهاباد

دو جوان در پارک نشسته اند و از این که یکی در مصاحبه استخدامی و دیگری در کنکور قبول نشده است گلایه می کند و حسرت می خورند، که ای کاش به جای جانبازی بودندکه روبرویشان روی ویلچر نشسته است ولی ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال