عوامل برنامه :


تهیه کننده : رضا داداشیدسیسه
تولید سال 1391   مرکز قزوین

این نمایش تلفیقی از هنر نمایش رادیویی و تعزیه است که براساس نسخه تعزیه امام رضا(ع) طراحی و ساخته شده است. در این نمایش شخصیت اصلی پیرزنی است که با وسوسه های مالی مامون سعی دارد تا امامت حضرت امام رضا(ع) را زیر سوال برده و خاندان علوی را در چهره ها از حقانیت بیندازد، در ادامه نمایش می شنویم دسیسه ای که توسط پیرزن و مامون طراحی شده توسط امام رضا (ع) برملا می شود و آن دو رسوا می گردند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 50%
 
خوب 50%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر نمایش های تاریخی