عوامل برنامه :


قرار کوچه سر (قرار کوچه سر )
تولید سال 1392   مرکز گلستان

معرفی بازی گله چرونم گله را این بازی از منطقه مینودشت می باشد که با حضور کارشناس و نوجوانان منطقه مینودشت این بازی را اجرا و معرفی می کنند.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
قرار کوچه سر (19:39 دقیقه)
 
قرار کوچه سر (24:57 دقیقه)
 
قرار کوچه سر (32:02 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 100%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی