عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه آذربان
صلح و دوستي ملل
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

در اين برنامه اشاره شده به داشته هاي همه مردم جهان مثل مادر ، مثل كودك و ... اين برنامه با توجه به اشتراك هاي جهاني مثل لبخند ، گريه ، شادي و ... ساخته شده است چقدر خوبه كه بخاطر اين داشته ها جنگ را كنار بگذاريم

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 60%
 
خوب 20%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 20%
 

سایر ابداعی های اجتماعی