عوامل برنامه :

کارگردان : محمد جواد حسن شاهی
گل بانكو
تولید سال 1390   مرکز فارس

اين آواها ما را با خود به كامفيروز فارس مي برد. دشتي حاصلخيز حدود 120 كيلو متري شمال شيراز . نغمه ها ونواهاي مردمان اين ديار به زبان فارسي و لري ساده و صمیمیی است . نغمه / كشاورزان كامفيروزي به نشاي برنج " كلكي " مي گويند . اواخر بهار آ نان برای نشا كاري سردسته ی خود که به آن سرکلکی می گویند به شاليزارپر از آب می روند. کار نشا با آوای سرکلک شالی اغاز می شود . آوا / گزارش / يكي از آواهاي نشاكاري در كامفيروز شمالي " بوري جم بولينا " نام دارد اين آوا را زماني سر كلك شالي با فرزندانش مي خواند.آوا / پاييز بعد از برداشت شلتوک زنان كامفيروزي در خانه روبه روي هم مي نشينند . آنان شلتوك را در هاون هاي سنگي می كوبند تا برنج از آن جدا شود. در این هنگام آوا ي هاينا هلي را اين گونه زمزمه مي كنند. /آوا / قديم بعدازدرو و خرمن شدن گندم كار خرمن كوبي آغاز مي شد آنهم با گاوهاي قوي وتنومندي كه اهالي كامفيروز به آن برزي مي گويند. گاو ها دور خرمن مي چرخند . كشاورز که ازبرکت محصولش راضی است این گونه آواز می خواند .آوا / پاييزبعداز برداشت برنج در كامفيروز زمان عقد وعروسي فرا مي رسد مادران در حجله مي نشينند و به افتخارعروس و داماد ترانه مي خوانند . ترانه / اهالي كامفيروز به ترانه هايي كه هنگام عقد وعروسي مي خوانند سرود مي گويند. اين سرودها كه آميخته با زبان فارسي و لري است روز عروسي با همراهي اهالي روستا اين گونه خوانده مي شود . / سرود / عروسي در كامفيروز فارس با حضور بستگان و دوستان ادامه می یابد وگل بانكوهاي كامفيروزي مثل اميد به زندگي در سينه ها محفوظ می ماند .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 62%
 
خوب 12%
 
متوسط 6%
 
ضعیف 18%