عوامل برنامه :

کارگردان : راحله اکبری
سیران
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

این برنامه به صورت کامل به معرفی شهرستاها و جاذبه های تاریخی و گردشگری استان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال