عوامل برنامه :

تنظیم کننده : علی محمد ارسلانی
دنگه¬یل¬ دیاری
تولید سال 1392   مرکز ایلام

این برنامه به معرفی آواها ایلامو نواها در استان ایلام می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 40%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 60%
 

سایر موسیقی های فرهنگی