عوامل برنامه :

کارگردان : حسن کامرانی مقدم
کندیمیز
تولید سال 1389   مرکز اردبیل

این برنامه به موضوع آب در روستا می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 100%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی