عوامل برنامه :

کارگردان : طیبه میرزا سلطانی
مشاهیر قزوین
تولید سال 1392   مرکز قزوین

دراین باره توضیحات مختصری درباره زندگی و اقدامات سید اشرف الدین حسینی معروف به نسیم شمال به شنوندگان ارائه می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 75%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 25%
 

سایر ترکیبی های تاریخی