عوامل برنامه :

کارگردان : فیروزه بنی طالبی
بادام
تولید سال 1391   مرکز چهار محال و بختیاری

استان چهار محال و بختیاری به عنوان قطب بادام کشور معروف است و درختان بادام از انواع مختلف خصوصاً در باغهای حاشیه زاینده رود به وفور یافت می شود . صادرات بادام از استان چهار محال و بختیاری از صادرات مهم غیر نفتی کشور تلقی می شود .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی