عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام نوری
ماهی سیاه کوچولو
تولید سال 1392   مرکز گیلان

در دریایی دور ماهی سیاه کوچولویی به همراه تعداد ماهی زندگی می کند .ماهی سیاه کوچلو یک شب خواب یک دریای روشن و پل هفت رنگ را می بیند و قصد بیرون رفتن از دریای سیاه را دارد ،مار ماهی و هشت پایی بد جنس مانع او هستند تا اینکه ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال