عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
بر فراز زمان(خوراک بهشتی) (بر فراز زمان(خوراک بهشتی) )
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

روباهی مکار و حیله گر که همیشه با گول زدن دیگران شکار می کرد روزی سر راهش مشتی علف و ماهی ای تازه دید ولی جرأت نکرد که به آن نزدیک شود. چرا که فکر می کرد چه بسا که تله باشد. میمونی را که از آنجا می گذشت گول زد و گفت که همه حیوانات جنگل منتظر شما هستند و شما سرور همه حیوانات هستید و باید این خوراک بهشتی را بخورید ...

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال