عوامل برنامه :


تهیه کننده : شهرام میکائیلیبر فراز زمان(تهمت) (بر فراز زمان(تهمت) )
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

آنیف معلمی است که دخترش را شوهر می دهد همه فامیل و همکاران خود را به ضیافت شام دعوت می کند. او عاشق پر و پا قرص ماهی اوزون برون است . به آشپزخانه می رود و با آن ماهی همچون یک انسان حرف می زند و از عشق بی پایانش به او می گوید. یکی از دوستان او این صحبتها را می شنود و می گوید که آنیف عاشق سر آشپزش مارتا شده و ....

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال