عوامل برنامه :

کارگردان : جلال قربانی
گلستان قرآن
تولید سال 1392   مرکز لرستان

این برنامه به موضوع نماز در قرآن و ادیان مختلف . و آموزش نماز به فرزندان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال