عوامل برنامه :

کارگردان : اصغر پور امان
زمزم راز
تولید سال 1387   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به واجبات نماز و آموزش خواندن وترجمه نماز با استفاده از قرائت مقام معظم رهبری می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر ابداعی های معارفی