عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا اسماعیلی
نمایش چوقای سفید
تولید سال 1391   مرکز چهار محال و بختیاری

در این نمایش اشاره به ازدواج زن برادر با برادر شوهر دارد . پسر بزرگ خانواده که زن و بچه دارد فوت کرده و طبق رسم بختیاری ها برادر شوهر باید برای حفظ بچه برادر خود با زن برادر خود ازدواج کند اما تمایلی به این کار ندارد . زن برادر هم راغب به این ازدواج نیست . بنابراین برخورد و کشمکش میان نسل جوان و نسل گذشته در این نمایش فضای دراماتیک و شنیدنی ایجاد می کند..

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال