عوامل برنامه :

کارگردان : اکرم السادات میری
نمایش وقتی عروسکها
تولید سال 1390   مرکز قزوین

وقتی عروسکها داستان دخترکی است که به دلیل شدت علاقه و وابستگی به پدر از رفتن او به جبهه دلخور است و هر چه پدر سعی می کند او را متقاعد کند نمی تواند تا اینکه دختر در حال رویا هیولایی را می بیند که پشت در اتاقش است و قصد ورود به اتاقش را دارد عروسکها هر کدام به تنهایی تلاش می کنند کاری کنند اما موفق نمی شوند تا اینکه عروسک سرباز به کمک آنها می آید و با ایجاد وحدت بین آنها باعث می شود تا هیولا را از بین ببرد دخترک بعد از این ماجرا متقاعد می شود که پدرش به جبه برود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال