عوامل برنامه :

کارگردان : کامران سحرخیز
از آخرش خوشم نیومد
تولید سال 1392   مرکز گیلان

نمایشی با موضوعی به ظاهر اجتماعی ولی با ساختاری ابتکاری و چند پایان متفاوت .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال