عوامل برنامه :

کارگردان : حمید محسنی
نوزاد طبیعت
تولید سال 1357   مرکز آبادان

برنامه ای ابداعی است که با بهره گیری از افکت و موسیقی روند رویش و آبادانی در طبیعت را که توسط انسان تخریب می گردد را به سمع مخاطب انعکاس می دهد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 70%
 
خوب 20%
 
متوسط 10%
 
ضعیف 0%
 

سایر ابداعی های اجتماعی