عوامل برنامه :

کارگردان : سیده نعیمه حسینی
کوچولوی خونه
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

حکایت باغبانی که گل های رز پرورش می داد و یک روز برای فروش گلها به بازار می رود که ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 66%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی