عوامل برنامه :

کارگردان : سیما امیری
قدمگاه
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

داستان نمایش پیرامون زن وشوهریست که خادم قدمگاه امام رضا(ع) هستند و اتفاقاتی پیرامون قدمگاه برای آنها و خانوده شان می افتد....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال