عوامل برنامه :

کارگردان : بابک صفی خانی
یک دروغ زیبا
تولید سال 1392   مرکز سیستان و بلوچستان

امیلی دختر جوان و نابینایی است که بعد از فوت پدر و مادرش با خدمتکارشان ماری زندگی می کند. امیلی معلم پیانو است ولی مدتی است که شاگردی ندارد. او آخرین پس اندازش را برای دادن آگهی به روزنامه خرج کرده اما ماری همزمان در روزنامه آگهی دیگری را می بیند که شخصی به نام ساموئل بورتون برای استخدام معلم پیانوی زن اعلام آمادگی کرده است. امیلی با ساموئل تماس می گیرد. ساموئل ادعا می کند که تا به حال پیانو کار نکرده است. آنها قرار می گذارند که امیلی برای تدریس به خانه ساموئل برود. خانه ای که خانه ی بزرگ و سیاه نامیده می شود. ماری که آن خانه و صاحب آن را دیده می گوید، ساموئل نیز مانند امیلی نابینا است. امیلی با این نیت که نابینایی خود را از ساموئل پنهان خواهد کرد راهی خانه ی او می شود. امیلی از تس گادوین- خدمتکار ساموئل- می خواهد، از نابینا بودن او چیزی به ساموئل نگوید. تس که امیلی را دختر مناسبی برای ازدواج با ارباب خود می بیند، بظاهر می پذیرد اما نمی تواند این راز را حفظ کند. امیلی و ساموئل می کوشند نابینایی خود را از دیگری پنهان کنند. امیلی از زیبایی تابلوهای نصب شده بر دیوارهای خانه ی ساموئل می گوید و ساموئل از زیبایی های او. امیلی شروع به نواختن پیانو می کند. تس که برغم دستور ساموئل از اتاق بیرون نرفته، ناخواسته برای امیلی دست می زند. این امر نشان می دهد علی رغم تصور امیلی و ساموئل، تس در اتاق بوده و آنها او را ندیده اند. همزمان آن ورث همسر پیشین ساموئل از راه می رسد و به امیلی خبر می دهد که ساموئل قبل از مرگ عمه اش و رسیدن ارث به او، در رستورانی نوازنده ی پیانو بوده و هرگز به معلم نیاز ندارد. امیلی که اعتقاد دارد ساموئل با دروغش او را به بازی گرفته با دلخوری و برخلاف خواهش تس گادوین که خواهان ازدواج آن دو ست، از خانه ی ساموئل می رود. مدتی می گذرد. ظاهرا امیلی به ساموئل دلباخته است اما غرورش اجازه نمی دهد پا پیش بگذارد. تا این که ساموئل با امیلی تماس می گیرد و از او می خواهد تا برای آموزش پیانو به منزل او برود. این بار هنرجو خانم تس کادوین است. امیلی هم می پذیرد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال