عوامل برنامه :


واهگ
تولید سال 1386   مرکز سیستان و بلوچستان

ر این برنامه دیدگاه اهل سنت در خصوص امام رضا (ع) بصورت کارشناسی و گزارشی بررسی شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی