عوامل برنامه :

کارگردان : خسرو رسولی
چیچکلی بایرام
تولید سال 1389   مرکز زنجان

جشن نوروز در سرزمین ما همواره با آداب و رسوم و آیینهای خاصی برگزار می شده، این آیینها همگی نماد خلقت و آفرینش اولیه انسان و جهان بوده است. این برنامه به معرفی آیینهای نوروزی در منطقه زنجان و آذربایجان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 40%
 
خوب 40%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 20%