عوامل برنامه :

کارگردان : خسرو رسولی
فریاد خاموش
تولید سال 1392   مرکز زنجان

مناطق مرزی در تمام جهان مهم و حساس هستند، اما در خاورمیانه بنا به دلایلی که شاید یکی از آن وجود کشور نا مشروع اسراییل باشد این حساسیت بسیار زیاداست، برنامه فریاد خاموش به ظلمها و ستمهایی می پردازد که صدام و حامیانش در حق مردم سردشت و حلبچه روا داشت.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال