عوامل برنامه :

کارگردان : علی جعفری جم
پله پله تا اوج (پله پله تا اوج 3 (معرفی دکتر محمد شیوا))
تولید سال 1391   مرکز خراسان جنوبی

برنامه پله پله تا اوج از تولیدات صدای خراسان جنوبی است . در این برنامه نخبگان علمی ، فرهنگی و هنری استان در عرصه های مختلف معرفی می شوند. معرفی این شخصیت ها از طریق گزارش ها و مصاحبه هایی از خود شخصیت ها ، اعضای خانواده ، دوستان و همکاران وی صورت می گیرد. در این قسمت آقای دکتر محمد شیوا (دکترای اکتشاف معدن ) معرفی می گردند.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 28%
 
خوب 14%
 
متوسط 28%
 
ضعیف 28%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی