عوامل برنامه :

کارگردان : علی جعفری جم
پله پله تا اوج (پله پله تا اوج (4) (معرفی مهندس محسن پویان))
تولید سال 1391   مرکز خراسان جنوبی

برنامه پله پله تا اوج از تولیدات صدای خراسان جنوبی است . در این برنامه نخبگان علمی ، فرهنگی و هنری استان در عرصه های مختلف معرفی می شوند. معرفی این شخصیت ها از طریق گزارش ها و مصاحبه هایی از خود شخصیت ها ، اعضای خانواده ، دوستان و همکاران وی صورت می گیرد. در این قسمت آقای مهندس محسن پویان پژوهشگر گیاهان دارویی از شهرستان بیرجند معرفی می گردند.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 28%
 
خوب 14%
 
متوسط 28%
 
ضعیف 28%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی