عوامل برنامه :

تنظیم کننده : شاهرخ پناهی فرد

خواننده: محمد رضا جدیری


تبريز بازاري
تولید سال 1391   مرکز آذربایجان شرقی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 50%
 
خوب 50%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی