عوامل برنامه :

تنظیم کننده : اکبر ابراهیمی

خواننده: عبدالله مقاتلی


آهنگ لنگر
تولید سال 1391   مرکز بوشهر

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 82%
 
خوب 4%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 13%
 

سایر موسیقی های اجتماعی