عوامل برنامه :

تنظیم کننده : غفور محمد زاده

خواننده: غلامحسین غفاری


آیینه رویا
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 66%
 

سایر موسیقی های معارفی